Kuntotarkastus

Kuntotarkastus on asiantuntijan arvio kiinteistön kunnosta. Kuntotarkastus tehdään pääosin aistinvaraisin ja rakenteita rikkomattomin menetelmin. Apuvälineinä käytetään erilaisia kosteusmittusmenetelmiä sekä mm. lämpökuvausta. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Tarvittaessa rakenteen kunto varmistetaan avaamalla rakenne. Riskirakenteiden kunnon arviointiin voidaan käyttää myös mikrobiologisia tutkimusmenetelmiä (homemittaus).